Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

viva-salvadore
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromstercum stercum viagdziejestola gdziejestola
viva-salvadore
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viahalucine halucine
viva-salvadore
3395 1ab0 500
Reposted fromkaiee kaiee vianoisetales noisetales
viva-salvadore
Józef Chełmoński, Wschód księżyca | 1888 olej, płótno, 55,5 x 83 cm
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaikari ikari
viva-salvadore
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaikari ikari
viva-salvadore
4075 47ba 500
w drodze na Halicz. Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viaikari ikari
5432 669e 500
viva-salvadore
4080 9633 500
przez Szeroki Wierch na Tarnicę.
Reposted fromcorvax corvax viaikari ikari

August 10 2017

7095 7760 500

85607

Photographer: Jo Grabowski

Reposted fromNSFWorld NSFWorld
viva-salvadore
0495 409a
Reposted fromrichardth richardth viamielle mielle
viva-salvadore
8463 a4e1
Reposted fromhirngulasch hirngulasch viaexistential existential
viva-salvadore
3996 794b 500
Reposted fromkaiee kaiee viaexistential existential
viva-salvadore
6637 9c31 500

80s90sthrowback:

Jude Law and Matt Damon photographed by Brigitte Lacombe, 1999.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaIntegrum Integrum
viva-salvadore
4401 0f44 500
window cat
Reposted fromcats cats
viva-salvadore
3934 6d2a 500
Reposted fromtowo85 towo85 viatbtf tbtf
5097 2720 500
Reposted fromnudes nudes viagdziejestola gdziejestola
viva-salvadore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl